Free Pascal - Explicitní typová konverze

Použitím explicitní konverze můžete určit přesně s jakým typem chcete pracovat. Díky tomuto můžeme přepsat automatickou konverzi.

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
y := longword((x * y));
z := longint((x * y));
y := smallint((x * y));
y := QWord((x * y));
y := shortint((x * y));
y := word((x * y));
V jiných jazycích: en hu cz sk