C# - Explicitné typove konverzie

Použitím explicitné konverzie môžete určiť presne s akým typom chcete pracovať. Vďaka tomuto môžeme prepísať automatickú konverziu.

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y = (ushort)(x * y)
y = (short)(x * y)
z = (int)(x * y)
y = (uint)(x * y)
y =(double)(x * y)
y = (sbyte)(x * y)
V iných jazykoch: en hu cz sk