FreeBASIC - Explicitné typove konverzie

Použitím explicitné konverzie môžete určiť presne s akým typom chcete pracovať. Vďaka tomuto môžeme prepísať automatickú konverziu.

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y = CByte((x * y))
y = CULngInt((x * y))
z = CInt((x * y))
y = CUInt((x * y))
y = CUByte((x * y))
y = CShort((x * y))
V iných jazykoch: en hu cz sk