C++ - Explicitné typove konverzie

Použitím explicitné konverzie môžete určiť presne s akým typom chcete pracovať. Vďaka tomuto môžeme prepísať automatickú konverziu.

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y = (signed char)(x * y)
y =(double)(x * y)
y = (unsigned short)(x * y)
z = (long)(x * y)
 b3 = (bool) 0
y = (unsigned long)(x * y)
V iných jazykoch: en hu cz sk