Object Pascal - Explicitné typove konverzie

Použitím explicitné konverzie môžete určiť presne s akým typom chcete pracovať. Vďaka tomuto môžeme prepísať automatickú konverziu.

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
z := integer((x * y));
y := word((x * y));
y :=single((x * y));
y := Int64((x * y));
b3:= Boolean( 0);
y := longword((x * y));
V iných jazykoch: en hu cz sk