Pascal - Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo: single

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

single

Popis

 single (expr)
Použitá klíčová slova: single

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo:
x:= 3.14159265359;  { x = 3.14159274}
y:= 123456789;      { y = 123456792.0}
y :=single((x * y));       { z = 387850976.0}

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk