32-bitové reálne číslo: float, single

32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4 x 10 na 38 až +3,4 × 10 na 38 a má přesnost 7 číslic. to znamená, že je to pravda že môžeme do neho uložiť aj veľké čísla ale musíme počítať že nad číslom #N () dôjde k zaokruhlení. napríklad je to možné používať pre ukladanie veľkých čísel kde nie sú až tak dôležité menšie časti, alebo v prípade malých celých čísel s zlomkom. ak to používame pre ukladanie celých čísel tak najväcšou celé číslo ktorý bez zaokruhlení je schopný uložiť je 2 na 24. 32-bitové reálne číslo nasledujúcom spôsobom sa ukladá: 1bit znamienko, 8bit exponent a 23bit mantisa.

float

Popis

 float
Použitá kľúčové slová: float
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Príklady

Príklad

Možné požitie 32-bitové reálne číslo:
float x = 3.14159265359; // x = 3.14159274
float y = 123456789;   // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);    // z = 387850976.0

single

Popis

 single
Použitá kľúčové slová: single
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Príklady

Basic

Možné požitie 32-bitové reálne číslo:
Dim x As single= 3.14159265359 ' x = 3.14159274
Dim y As single= 123456789   ' y = 123456792.0
y =CSng((x * y))    ' z = 387850976.0

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: reálne čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk