Object Pascal - Desiatková konštanta

Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné konštanty. opísať to môžeme z matematiky známych arabských číslic od 0 do 9.

desiatková konštanta

Popis

 1234
Data:
  • number -

Výstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie desiatková konštanta:
x := 10;         // x = 10
y := 4 * 10;     // y = 40
if x>5 then
  y := x / $a;  // y = 1

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x * 2 / y +5
2 and (i and 4)
631 xor ($F0 xor k)
(i and j) <> 64
4 * $ff
 +8

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk