Basic - Desiatková konštanta

Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné konštanty. opísať to môžeme z matematiky známych arabských číslic od 0 do 9.

desiatková konštanta

Popis

 1234
Data:
  • number -

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie desiatková konštanta:
x = 10         ' x = 10
y = 4 * 10     ' y = 40
if x>5 then
  y = x / &Ha  ' y = 1
end if

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(x+y+30)+3
95 - 5
(10 - j * 0.5) * 2
(x mod y) mod 5
i=5
2 and (i and 4)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk