PHP - Násobení: *

Násobení je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel.Násobení je asociatívní operace proto je důležité pořadí vstupu. je třeba věnovat pozornost aby typ výstupu byl dostatečně velký, jinak operace snadno může způsobit přetečení. například násobení dvou 16-bitových čísel musíme dat nejméně do 32-bitové proměnné, abychom zabránily přetečení.

*

Popis

par1 * par2
Použitá klíčová slova: *

Vstup


Výstup

Příklady

PHP

Možné použití Násobení:
$x = 10 * 5;      // x=50
$y = 100 * 1.2;   // y=120
$z = ((double)$x / 5) * 10;// z=100

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Násobení:
$i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - $j * 0.5) * 2

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
$y = $x * 3.14
$x * 2 / $y
($x * $y)
10 * 5 -$j
5 * 5
$i = $x * 5

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk