Free Pascal - 64bitové bezznaménkové číslo: UInt64, qword

Datový typ 64bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 64bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 18446744073709551615.

UInt64

Popis

 UInt64
Použitá klíčová slova: uint64

Příklady

Free Pascal

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;    // x = 7001234
y:= 10250 div 8;  // y = 1281
y := QWord((x * y));   // z = 8968580754

qword

Popis

 qword
Použitá klíčová slova: qword

Příklady

Free Pascal

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;    // x = 7001234
y:= 10250 div 8;  // y = 1281
y := QWord((x * y));   // z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk