Free Pascal - 32bitové celé číslo: longint

Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 32bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -2147483648 do 2147483647.

longint

Popis

 longint
Použitá klíčová slova: longint

Příklady

Free Pascal

Možné použití 32bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;          // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := longint((x * y));       // y = 2666520

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk