Pascal - Příkazy

Příkazy jsou jedním krokem programu.

Příkazy


Přiřazení Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedino...
Cyklus s podmínkou na začátku Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či byla splnena. už...
Podmíněný příkaz Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky podmíněného příkazu můžeme řídit běh programu ve dvou směrech...
Blok příkazů Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro spojeni více příkazů, nakonec redukuje do jednoho příkazu c...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v přípa...
příkaz inkrementace Příkaz inkrementace je matematická operace, která slouží pro zvětšení čísla o jedničku.
příkaz dekrementace Příkaz dekrementace je matematická operace, která slouží pro zmenšení čísla o jedničku.
Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
if y < 100 then 
  inc(x);
x := 123 xor 25;
dec(i);
repeat dec(i) until not i > 0;
V jiných jazycích: en hu cz sk