Logický súčet: ||, or, OrElse

Logický súčet funguje následovne: len v tom prípade je výsledok nepravda ke oba vstupy sú nepravdivé, vo všetkých ostatných prípadoch je výsledok pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false || false; // a1 = false
a2 = false || true; // a2 = true
a3 = true || false; // a3 = true
a4 = true || true; // a4 = true

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(10 >a || a<5)
a || true
j > 128 || false

or

Popis

par1 or par2
Použitá kľúčové slová: or

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal | PHP

Príklady

Object Pascal

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 := false or false; // a1 = false
a2 := false or true; // a2 = true
a3 := true or false; // a3 = true
a4 := true or true; // a4 = true

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
j > 128 or false
a or true
(10 >a or a<5)

or

Popis

par1 or par2
Použitá kľúčové slová: or

Vstup


Výstup

Oba operandy sa vyhodnocujú nezávisle na hodnote prvého oeprandu.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false or false ' a1 = false
a2 = false or true ' a2 = true
a3 = true or false ' a3 = true
a4 = true or true ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(10 >a or a<5)
a or true
j > 128 or false

OrElse

Popis

par1 OrElse par2
Použitá kľúčové slová: orelse

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false OrElse false ' a1 = false
a2 = false OrElse true ' a2 = true
a3 = true OrElse false ' a3 = true
a4 = true OrElse true ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b OrElse c) OrElse a
a OrElse true
a>1 OrElse a<100

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk