Pascal - Logická konstanta pravda: true

Logická konstanta pravda používá se následovně:

true

Popis

true
Použitá klíčová slova: true

Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Pascal

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 := not false; { a1 = true}
a2 := not true; { a2 = false}

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
false and true
not b and true
c:=true
a or true
a and true
a or true

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
Logická konstanta pravda v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk