Pascal - Dělení: /

Dělení je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá klíčová slova: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Pokud chceme jako výsledek celé číslo tak použijme operáciu celo číselné delenie anebo pomocí nekteré zaokrouhlovací funkce mužeme výsledek překonvertovat na celé číslo.
Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Dělení:
x := 64 / 8;   { x=8}
y := x / 0.5;   { y=16}
z := (x * 2 / y +5);{ z=1.1}

Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení:
i / $ab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
50 / i
x >= y / 5
y := x / $a
(x / 5)
y := y/ 3.14
y := x / $a

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk