Pascal - Cyklus s podmínkou na začátku: while do

Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či byla splnena. už před první spuštěním dojde k otestování podmínky, použití tohoto cyklu je vynikající v situacích kdy možná že ani jednou nebude potřeba provest cyklus.

while do

Popis

while condition do statement;
Použitá klíčová slova: do while

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Cyklus s podmínkou na začátku:
i:=0;
while i<10 do inc(i);
x :=0;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i);
  end;
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
while y <= 32 do 
  inc(y);
V jiných jazycích: en hu cz sk