Pascal - Cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda: repeat until

Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v případě, že daná podmínka je nepravda, pak cyklus bude pokračovat v běhu, opačném případě bude dokončena.

repeat until

Popis

repeat statements until condition;
Použitá klíčová slova: repeat until

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Pascal

i:=10;
repeat dec(i) until ( i = 0);
repeat
  inc(i);
  if i=3 then
    break;
until (i=10);

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
repeat dec(i) until not i > 0;
repeat dec(i) until not i > 0;
Cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk