Bitový exkluzívny súčet: ^, xor

Hlavná oblasť použitia operátora bitový exkluzívny súčet je u šifrovanie, pretože má takú vlastnosť keď znovu použijeme na výsledok rovnakú masku tak dostaneme spät pôvodný vstup, takže role masky si možno predstaviť ako kľúč. funguje nasledovne: jestliže bity mají stejnou hodnotu tak výsledek je 0, a když hodnota bitů je odlišná pak výsledek bude 1. okrem šifrovanie je možné použitie ešte u výmeny hodnoty dvoch rovnako veľkých premenných, v tomto prípade výhodou je že nie je potreba pužíť tretej premenné.

^

Popis

par1 ^ par2
Použitá kľúčové slová: ^

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Bitový exkluzívny súčet:
x = 123 ^ 25;   // x = 98
y = x ^ 25;    // y = 123
z = x ^ 123;    // z = 25

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový exkluzívny súčet:
i ^ j
0xAC ^ k
631 ^ (0xF0 ^ k)

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
0x1A ^ 0x1A

xor

Popis

par1 xor par2
Použitá kľúčové slová: xor

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Príklady

Basic

Možné požitie Bitový exkluzívny súčet:
x = 123 xor 25   ' x = 98
y = x xor 25    ' y = 123
z = x xor 123    ' z = 25

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový exkluzívny súčet:
i xor j
&HAC xor k
631 xor (&HF0 xor k)

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&H1A xor &H1A

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk