Pascal - Bitová negace: not

Jedničkový doplněk, známý také jako operace bitová negace nebo bitové popírání. funguje na základe logické negace, je-li vstup 0, pak výstup je 1, a je-li vstup 1 výsledek je 0. například možné použítí je v smazání bitů, nebo u nastavení pro zjednodušení vytvoření masky. například u jedné proměnné chceme nastavit do 1 všecky bity mimo prvních 3 bitů, v tom případe budeme použít bitový součet, ktomu potřebujeme jednu masku co v případe 16 bitové proměnné je číslo 65528, s použitím bitové negace mužeme použít jednoduchší formu číslo 7. úvaha je následující, s výjimkou prvních tří bitů chceme nastavit bity na 1, ktomu potřebujeme takovou masku kde jsou první tři bity 0 a ostatní 1, toho opak je první tří bity jsou 1 ostatní 0, toto číslo je jednoduché vypočítat a pak aplikujeme bitovou negaci a máme hotovo.

not

Popis

not par1
Použitá klíčová slova: not

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Bitová negace:
x := not(32 shr 2);    { x = -9}
y := not x;       { y = 8}
z := not(x and 5) and y;  { z = 8}

Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitová negace:
not i
not$abcd
not(i and 4)

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
not 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk