PHP - Logický součin: &&, and

Logický součin funguje následovně: výsledek je pravda jen v tom případe jestlize oba vstupy jsou splněny, ve všech ostatních situacích je výsledek nepravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

&&

Popis

par1 && par2
Použitá klíčová slova: &&

Vstup


Výstup

Jestliže první operand neni pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.

Příklady

PHP

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
$a1 = false && false; // a1 = false
$a2 = false && true; // a2 = false
$a3 = true && false; // a3 = false
$a4 = true && true;  // a4 = true

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
$a && $b
$a && true
10 >$a && $a>5

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
$b2= $x && $y
$a && $b
!$b && true

and

Popis

par1 and par2
Použitá klíčová slova: and

Vstup


Výstup

Jestliže první operand neni pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.

Příklady

PHP

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
$a1 = false and false; // a1 = false
$a2 = false and true; // a2 = false
$a3 = true and false; // a3 = false
$a4 = true and true;  // a4 = true

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
$a and $b
$a and true
10 >$a and $a>5

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk