Free Pascal - Nerovnost: <>

Operátor Nerovnost je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<>

Popis

par1 <> par2
Použitá klíčová slova: <>

Vstup


Výstup

  • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Nerovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Free Pascal

Možné použití Nerovnost:
a := 5 < 10;       // a = true 
b := 8 < x; 
if  y < 100 then  
   inc(x);

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Nerovnost:
x <> y
1 <> 10 
(i and j) <> 64

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
y <> 25

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk