Free Pascal - Explicitní konverze na 64bitové celé číslo: Int64

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Int64

Popis

 Int64 (expr)
Použitá klíčová slova: int64

Vstup


Výstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové celé číslo:
xmin := -9223372036854775808; ymax := 9223372036854775807;
x:= -82345;        // x = -82345
y:= -(1512345 div 70);// y = -21604
y := Int64((x * y));     // z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk