Free Pascal - Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo: single

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

single

Popis

 single (expr)
Použitá klíčová slova: single

Vstup


Výstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo:
x:= 3.14159265359;  // x = 3.14159274
y:= 123456789;      // y = 123456792.0
y :=single((x * y));       // z = 387850976.0

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk