Pascal - Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda: repeat until

Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v prípade, že daná podmienka je nepravda, potom cyklus bude pokračovať v behu, opačnom prípade bude dokončená.

repeat until

Popis

repeat statements until condition;
Použitá kľúčové slová: repeat until

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie
Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Pascal

i:=10;
repeat dec(i) until ( i = 0);
repeat
  inc(i);
  if i=3 then
    break;
until (i=10);

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
repeat dec(i) until not i > 0;
repeat dec(i) until not i > 0;
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk