PHP - Nerovnost: !=

Operátor Nerovnost je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

!=

Popis

par1 != par2
Použitá klíčová slova: !=

Vstup


Výstup

  • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Nerovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

PHP

Možné použití Nerovnost:
$a = 5 < 10;       // a = true 
$b = 8 < $x; 
if ( $y < 100 )  
   $x++;

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Nerovnost:
$x != $y
1 != 10 
($i & $j) != 64

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
$y != 25

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk