PHP - Logická negace: !

Logický operátor negace se používá k určení opačné hodnoty. v našem případě: pri pravdivé hodnoty výsledek je nepravda, a pri nepravdivém vstupu výsledek je pravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
ax
nepravdapravda
pravdanepravda
informace k tabulce: a je vstup, x je výsledek

!

Popis

! par1
Použitá klíčová slova: !

Vstup


Výstup

Příklady

PHP

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
$a1 = !false; // a1 = true
$a2 = !true; // a2 = false

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logická negace:
!$a
!$b && true
!(10 >$a || $a<5)

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
!$a

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk