Basic - Jednoriadkový komentár: ', REM

V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej značky až do konca riadku každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

'

Popis

'
Použitá kľúčové slová: '
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie jednoriadkový komentár:
x = 5 * y ' x = xy
' y = 123;
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
   ' x=90
  ' x = 2
     ' x = 3
    ' x=7
     ' a = false
     ' x = -12345

REM

Popis

REM
Použitá kľúčové slová: rem
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Možné požitie jednoriadkový komentár:
x = 5 * y ' x = xy
' y = 123;
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if
V iných jazykoch: en hu cz sk