C - Jednoriadkový komentár: //

V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej značky až do konca riadku každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

//

Popis

//
Použitá kľúčové slová: //
Data:
  • text -

Príklady

C

Možné požitie jednoriadkový komentár:
x = 5 * y; // x = xy
// y = 123;
if (x > 0) // x == true
   x=5;

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
       // a = true 
// z=1.1
 // z = 0
//  x+1
 // z=333
    // z = 15
V iných jazykoch: en hu cz sk