Programování v jazyce JavaScript

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka JavaScript, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk JavaScript:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

JavaScript

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Příklady - JavaScript

JavaScript

x = 90 % 8;  // x = 2
y = 15 % 4;  // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

JavaScript

2 << 2   
2 >> 2   
0xff & 0x05 // 0x05
0x01 | 0x02 // 0x03
~ 2     
0x1A ^ 0x1A 

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
if (i==5)
  break;
if ( x == 5 )
  --y;
64 | (i | k)
10 >a && a>5
~(i & 4)
continue;
V jiných jazycích: en hu cz sk