Programování v jazyce JavaScript

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka JavaScript, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk JavaScript:


Příklady - JavaScript

JavaScript
x = ~(32 >>2);    // x = -9
y = ~x;       // y = 8
z = ~(x & 5) & y;  // z = 8
JavaScript
x = 16 << 2;   // x = 64
y = 0xf << 5;   // y = 480
z = (x << y) << 2;// z = 256

Další kousky ukázkových kódu:
JavaScript
10 >a && a>5
continue;
64 | (i | k)
if (i==5)
  break;
~(i & 4)
if ( x == 5 )
  --y;
V jiných jazycích: en hu cz sk