Object Pascal

Programování v jazyce Object Pascal

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Object Pascal, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Object Pascal:


Příklady - Object Pascal

Object Pascal
x := 8 shr 1;    // x = 4
y := $ff shr 4;   // y = 15
z := (x shr 2) shr 2; // z = 0
Object Pascal
x := 90 mod 8;  // x = 2
y := 15 mod 4;  // y = 3
z := (x mod y) mod 5;// z = 2

Další kousky ukázkových kódu:
Object Pascal
128 shl (j shl(3 + i))
{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } 
y := longword((x * y));
a or true
if x>5 then
 y := x / $a; // y = 1
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
V jiných jazycích: en hu cz sk