Visual Basic - Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo: CDbl

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

CDbl

Popis

 CDbl (expr)
Použitá klíčová slova: cdbl

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo:
Dim x As double= 3.14159265359   ' x = 3.14159265359
Dim y As double= 123456789     ' y = 123456789.0
y =CDbl((x * y))     ' y = 387850941.35821074

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk