Visual Basic - Podmíněný příkaz: if then end if, if then else end if

Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky podmíněného příkazu můžeme řídit běh programu ve dvou směrech. jestliže je podmínka splněna bude pokračovat běh programu v prvním směru, pokud ne tak druhém směru. pod směry programu myslim buď příkaz anebo blok příkazů.

if then end if, if then else end if

Popis

if condition then
statements1
end if
if condition then
statements1
else
statements2
end if
Použitá klíčová slova: if else then end

Vstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Podmíněný příkaz:
if i > 10 then
i =10
      i = i - 1
  i=i+1
end if
if i < 10 then
 i = 10
 else
 i=1
end if

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
end while
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
if x >= 12 then
  while y >= 0  
   y=y-1
end while
end if
if x = 5 then
  y=y-1
end if
if y<5 then
  y = y/ 3.14  ' y = 1.234
end if
V jiných jazycích: en hu cz sk