Visual Basic

Visual Basic - Typy a proměnnéPříklady - Visual Basic

Další kousky ukázkových kódu:
Visual Basic .NET
Dim x As single= 3.14159265359
x = 250 \ 8
y = CSByte((x * y))
z = CInt((x * y))
y = CUInt((x * y))
y = CULng((x * y))
V jiných jazycích: en hu cz sk