C++

Programování v jazyce C++

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka C++, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk C++:


Příklady - C++

C++
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8 ) +2
C++
8 + 12    // 20
100 - 2    // 98
5 * 5     // 25
(float)50 / i     // 2.5
70 / 8    // 8
70 % 8     // 6

Další kousky ukázkových kódu:
C++
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
x = 16 << 2
if (i - 10 >0) i = i-5;
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/
i = x * 5;
if ( y < 100 ) 
  x++;
V jiných jazycích: en hu cz sk