Programování v jazyce Basic

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Basic, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Basic:


Příklady - Basic

Basic
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Další kousky ukázkových kódu:
Basic
z = (x-y)-30.5
c=-1
5 < 3
(i and j) <> 64
x = &O12
do until i = 0
   if i=10 then
     exit do
   else
     i=i-1
   end if
loop
V jiných jazycích: en hu cz sk