Pascal

Programování v jazyce Pascal

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Pascal, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Pascal:


Příklady - Pascal

Pascal
x := 250 div 8;    { x=7}
y := x div 3;     { y=2}
z := (x * 2 div y +5);{ z=9}
Pascal
x := 8 shr 1;    { x = 4}
y := $ff shr 4;   { y = 15}
z := (x shr 2) shr 2; { z = 0}

Další kousky ukázkových kódu:
Pascal
if i - 10 >0 then i := i-5;
(10 >a or a<5)
$AF
z := longint((x * y));
(i and 4)
5 * 5
V jiných jazycích: en hu cz sk