Visual Basic - 32bitové bezznaménkové číslo: uinteger

Datový typ 32bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 32bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 4294967295.

uinteger

Popis

 uinteger
Použitá klíčová slova: uinteger

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 4294967295
Dim x As uinteger=70000           ' x = 70000
Dim y As uinteger= 1025 \ 8  ' y = 128
y = CUInt((x * y))      ' z = 875043750

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
32bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk