Visual Basic - Explicitní konverze na 64bitové celé číslo: Clng

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Clng

Popis

 Clng (expr)
Použitá klíčová slova: clng

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As long= -82345        ' x = -82345
Dim y As long= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = Clng((x * y))     ' z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk