Visual Basic - Dělení celých čísel: \

Dělení celých čísel je matematická operace, kterou je možné použit pouze pro celá čísla. výsledek delení dostaneme bez zaokrouhlení jednoducho s vypouštěním zlomku.

\

Popis

par1 \ par2

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Dělení celých čísel:
x = 250 \ 8       ' x=7
y = x \ 3         ' y=2
z = (x * 2 \ y +5)' z=9

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení celých čísel:
i \ &H0a
27 \ 3
(25 \ 2 + 1) + 2

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
Dim y As ulong= 10250 \ 8
70 \ 8
(15123 \ 70)
Dim y As uinteger= 1025 \ 8
(1512345 \ 70)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk