Visual Basic - Explicitní konverze na 16bitové celé číslo: CShort

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

CShort

Popis

 CShort (expr)
Použitá klíčová slova: cshort

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové celé číslo:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As short= -1234        ' x = -1234
Dim y As short= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CShort((x * y))    ' z = 30850

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
V jiných jazycích: en hu cz sk