Visual Basic - Použití proměnné

Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým v proměnné, mohou být použity k ukládání nebo načítání hodnoty.

Použití proměnné

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Použití proměnné:
x = 64 / 8   ' x=8
y = x / 0.5   ' y=16
z = (x * 2 / y +5)' z=1.1

Visual Basic .NET

a and b
a or true
not a

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
x = 123 xor 25
a1 = not false
x <= y * 5
i * 
ymax = 2147483647
i or j

Můžete to najít v následujících kolekcích: přijímač hodnoty | odesílač hodnoty
Použití proměnné v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk