Visual Basic - 64bitový reálné číslo: double

64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7 × 10 na 308 až +1.7 × 10 na 308 a má přesnost 15 číslic . jestliže to používáme pro ukládání celých čísel tak nejvetší celé číslo který bez zaokruhlení je schopen uložit je 2 na 53. 64bitový reálné číslo následujícím zpusobem se ukládá: 1bit znaménko, 11bit exponent a 52bit mantisa.

double

Popis

double
Použitá klíčová slova: double

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití 64bitový reálné číslo:
Dim x As double= 3.14159265359   ' x = 3.14159265359
Dim y As double= 123456789     ' y = 123456789.0
y =CDbl((x * y))     ' y = 387850941.35821074

Můžete to najít v následujících kolekcích: reálná čísla | čísla | Datové typy
64bitový reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk