Visual Basic - Změna znaménka: -

Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znaménka výrazů. funguje ako negácia: je-li hodnota výrazu pozitivní pak výsledek bude negativní, a pokud výraz je negativní pak výsledek bude pozitivní.

-

Popis

- expression
Použitá klíčová slova: -

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Změna znaménka:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As short= -1234        ' x = -1234
Dim y As short= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CShort((x * y))    ' z = 30850

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
Dim x As integer= -12345
Dim x As sbyte= -5
Dim x As long= -82345

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk