Visual Basic - Bitová negace: not

Jedničkový doplněk, známý také jako operace bitová negace nebo bitové popírání. funguje na základe logické negace, je-li vstup 0, pak výstup je 1, a je-li vstup 1 výsledek je 0. například možné použítí je v smazání bitů, nebo u nastavení pro zjednodušení vytvoření masky. například u jedné proměnné chceme nastavit do 1 všecky bity mimo prvních 3 bitů, v tom případe budeme použít bitový součet, ktomu potřebujeme jednu masku co v případe 16 bitové proměnné je číslo 65528, s použitím bitové negace mužeme použít jednoduchší formu číslo 7. úvaha je následující, s výjimkou prvních tří bitů chceme nastavit bity na 1, ktomu potřebujeme takovou masku kde jsou první tři bity 0 a ostatní 1, toho opak je první tří bity jsou 1 ostatní 0, toto číslo je jednoduché vypočítat a pak aplikujeme bitovou negaci a máme hotovo.

not

Popis

not par1
Použitá klíčová slova: not

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Bitová negace:
x = not(32 >>2)    ' x = -9
y = not x       ' y = 8
z = not(x and 5) and y  ' z = 8

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitová negace:
not i
not&Habcd
not(i and 4)

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
not 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk