Všechny programovací jazyky

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka , vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklad

 i = x * 5;
 while (i>0)
   if (i==10)
     break;
   else 
   {
     i--;
   }

Příklady

Příklad

i << 4
0x12AB << j
128 << (j <<(3 + i))

Příklad

i & j
0xabcd & k
2 & (i & 4)

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
if (i==16)
 {
    continue;
 }
100 - 2
27 div 3
y = 5 & 3
ret = j<i
a && true
V jiných jazycích: en hu cz sk