Visual Basic - Bitová nonekvivalence: xor

Hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivalence je u šifrování, protože má takovou vlastnost když znovu použijeme na výsledek stejnou masku tak dostaneme zpet původní vstup, takže role masky si lze představit jako klíč. funguje následovně: jestliže bity mají stejnou hodnotu tak výsledek je 0, a když hodnota bitů je odlišná pak výsledek bude 1. okrem šifrovanie je možné použitie ešte u výmeny hodnoty dvoch rovnako veľkých premenných, v tomto prípade výhodou je že nie je potreba pužíť tretej premenné.

xor

Popis

par1 xor par2
Použitá klíčová slova: xor

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Bitová nonekvivalence:
x = 123 xor 25      ' x = 98
y = x xor 25        ' y = 123
z = x xor 123       ' z = 25

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitová nonekvivalence:
i xor j
&HAC xor k
631 xor (&HF0 xor k)

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
&H1A xor &H1A

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk