Programování v jazyce C#

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka C#, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk C#:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

C#

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Příklady - C#

C#

x = 1 | 2;     // x = 3
y = 0xa | 5;    // y = F
z = 0xf0 | (x | y); // z = FF

C#

xmin = -128; ymax = 127;
sbyte x= -5;      // x = -5
sbyte y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (sbyte)(x * y);  // z = 15

C#

Další kousky ukázkových kódu:
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (y < 100) 
 x++;
while ( y >= 0 ) 
   --y;
(float)50 / i
y =(double)(x * y)
int x= -12345;
V jiných jazycích: en hu cz sk