C#

Programování v jazyce C#

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka C#, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk C#:


Příklady - C#

C#
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
if (i < 10) i = 10; else i=1;
C#
a = 5 < 10;    // a = true 
b = 8 < x; 
if (y < 100) 
 x++; 

Další kousky ukázkových kódu:
C#
if (y < 100) 
 x++;
(float)50 / i
int x= -12345;
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
y =(double)(x * y)
while ( y >= 0 ) 
   --y;
V jiných jazycích: en hu cz sk