Visual Basic - Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..

Aritmetické

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:

Visual Basic .NET

8 + 12    ' 20
100 - 2    ' 98
5 * 5     ' 25
50 / i     ' 2.5
70 \ 8    ' 8
70 mod 8     ' 6

Logické

Máme k dispozici tři nebo čtiři logické operace, to že přesne kolik to závisí na konkrétním programovacím jazyku které používáme. pomocí těchto operacii můžeme vyřešit jakékoliv logicky úkol/podmínku. takové logické podmínky jsou například spojení porovnávání hodnot podle určitých pravidel, testování hodnoty. logické operace se používají hlavně při vykonávání podmínených příkazu.

Visual Basic .NET

a and b
a or true
not a

Bitové

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.

Visual Basic .NET

2 << 2   
2 >> 2   
&Hff and &H05 ' 0x05
&H01 or &H02 ' 0x03
not 2     
&H1A xor &H1A 

Relační

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.

Visual Basic .NET

5 < 3    '  true
x > 3.14   '  
y <= x    '  ...
&Hff >= y  '  ...
x = 6    
y <> 25   

Přiřazení


Příklady - Visual Basic

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
Dim x As integer= -12345
Dim b2 As boolean= x and y
a = 4 >= 2
x > 3.14
1 <> 10
(x * y)
V jiných jazycích: en hu cz sk