Visual Basic - 64bitové celé číslo: long, Int64

Datový typ 64bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 64bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

long

Popis

 long
Použitá klíčová slova: long

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As long= -82345    ' x = -82345
Dim y As long= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = Clng((x * y))   ' z = 1778981380

Int64

Popis

 Int64
Použitá klíčová slova: int64

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As Int64= -82345    ' x = -82345
Dim y As Int64= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = Clng((x * y))   ' z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk